PER Donanım Değişim Talepleri-

Donanım Değişim Talepleri

Üniversitemizce kullanımınıza verilen IT donanımları direktörlüğümüzün ön gördüğü süreçler içersinde talep olmaksızın yenilenir.

Kullanımınızda bulunan donanımın herhangi bir sebeple değişimi hususunda bir talebiniz olması durumunda gerekçesi ile birlikte “Doküman Yönetim Sistemi” aracılığı ile direktörlüğümüze iletmeniz gerekmektedir.

Talebiniz değerlendirilecek, uygun bulunması durumunda değişim işlemi gerçekleştirilecektir.

+ Donanım Değişim Talebinde Bulun