PER Yıl İçi Satın Alma Talepleri-

YIL İÇİ SATIN ALIM TALEPLERİ

Üniversitemiz Fakülte ve Birim müdürlüklerimizin önceden ön görmedikleri ve Yıllık IT satın alma bütçesinde yer almayan IT donanım ve yazılım taleplerini Doküman Yönetim Sistemi aracılığı ile yazacakları bir yazı müdürlüğümüze iletebilirler. Talepler satın alma komisyonunca değerlendirilerek uygun görülmesi durumunda satın alma işlemi gerçekleştirilir.

Satın alımı yapılacak ürünle ilgili olarak talep eden fakülte ve müdürlükçe yapılacak ön araştırmalar sürecin hızlı olarak sonlandırılması açısından önem arz etmektedir.

+ Ürün talebinde bulun