PER Yeni Katılan Personel Talepleri-

YENİ PERSONEL

Üniversitemize yeni katılım yapan/yapacak akademik ve idari personelin kullanımı için teslim edilecek donanım ve EkoID hizmeti için bağlı bulunduğu bölüm sekreterliğinden “Döküman Yönetim Sistemi” aracılığı ile yazılı talepte bulunulması gerekmektedir. Yazılı talebiniz üzerine ilgili kişi adına talep edilen donanım ve EkoID teslim edilmek üzere tarafımızca hazır hale getirilecektir.

İşleminizin hızlı bir şekilde devamı ve süreç takibi için “Online Yardım Sistemi” ‘ni kullanarak önceden bildirim yapabilirsiniz.

+ Bilgilendirmede Bulun
+ DYS Yazısını Oluştur