blackboard

BLACKBOARD (Öğretim Yönetim Sistemi – LMS)

BLACKBOARD Akıllı Sınıf projesi içersinde eğitim içeriklerinin düzenli ve planlı şekilde hazırlanması, kullanıcılara sunulması, eğitim içeriğinin yönetilmesi ve paylaşılması, aynı zamanda mobil cihazlardan da erişim imkanı özellikleri taşıyan Öğretim Yönetim Sistemdir.

BLACKBOARD üniversitemizde diğer örneklerinden farklı olarak Akıllı Sınıf ekipmanları ve PANOPTO uygulaması ile entegre çalışacak şekilde konfigüre edilmiştir. Akıllı sınıf ekipmanları ile PANOPTO üzerinden elde edilen içerik ve veriler ile eğitmenin hazırlamış olduğu öğrenme materyalini paylaşma ve tartışma, dersleri yönetme, ödev alma, sınavlara girme, bu ödev ve sınavlara ilişkin geri bildirim sağlama, öğrenme materyallerini düzenleme, öğrenci, öğretmen ve sistem kayıtlarını tutma, raporlar alma gibi işlevleri yerine getirir.

BLACKBOARD sağladığı bu imkanlar ile öğrencilerin, eğitmenlerin hazırlamış olduğu ders materyallerine daha sistematik ve düzenli bir şekilde erişebilmesi, dersleri düzenli ve planlı olarak takip edebilmesi, istenildiğinde online olarak zaman ve mekan bağımsız bu bilgilere erişim sağlayabileceği avantajlar sunar.

BLACKBOARD ÖĞRETİM SİSTEMİ İLE

– Kullanıcı kayıt ve yönetim işlemlerini yapabilir,
– Öğrenen ve öğretenler arasında iletişim ve etkileşimi sağlayabilir,
– Ölçme ve değerlendirme yapabilir,
– Öğrenen eğitim bilgilerini takip edebilir,
– Süreçler sonunda raporlama yapabilir,

BLACKBOARD eğitim ve destek hizmetleri üniversitemiz uzman akademisyenleri tarafından verilmektedir.

İlgili Link ve Erişim Bilgileri

Web Sitesi : http://www.ieu.edu.tr/tlc/
E-Mail : tlc@ieu.edu.tr
Telefon : 0232 488 8386

– Akıllı Kampüs