PER Dizüstü Bilgisayar Satın Alma Talepleri-

Dizüstü Bilgisayar Satın Alma Talepleri

Üniversitemizce akademik personelimiz ve geçmiş yıllarda öğrencilerimiz için sağlanan dizüstü bilgisayarlardan iade edilenlerinin personelimize satışı yapılmaktadır. Satış bedeli her yıl üniversitemiz Mütevelli Heyeti tarafından belirlenerek duyurulur.

İade edilen II. el dizüstü bilgisayar satış bedeli her marka ve model için 185 TL’dir.

İade edilen donanımların satın alma işlemleriyle ilgili olarak müdürlüğümüze şahsen talepte bulunulması gerekmektedir. Bir personel kendisi için aynı yıl içersinde sadece bir adet donanım satın alma hakkına sahiptir. İade dizüstü bilgisayar stoklarının sınırlı sayıda olması ve yoğun talep dolayısıyla, mevcut satın alma talepleri sıraya konulmakta, talepler stokların elverdiği oranda karşılanmaktadır.

II. el dizüstü bilgisayar satın alan personel “Satın Alma Formu”‘nda yer alan kullanım şartlarını kabul etmiş sayılır.

+ II. El Dizüstü Bilgisayar Satın Almak İstiyorum.
+ Satın Alma Formu