PER Genel IT Talepleri-

Üniversitemiz Fakülte ve Birim Müdürlüklerinin yıl içerisinde ihtiyaç duyabilecekleri IT donanımlarının satın alma işlemleri Bilgi Teknolojileri Direktörlüğümüzce yürütülmektedir. Satın alma işlemleri satın alma komisyonunun değerlendirmeleri neticesinde onay verilen adetler bazında tespit edilen bütçe dahilinde yapılmaktadır.

Genel IT taleplerinin toplanmasıyla ilgili olarak Bilgi Teknolojileri Direktörlüğümüzce her yıl Mart-Nisan aylarında fakülte ve birim müdürlüklerine taleplerini hazırlamaları hususunda bilgilendirme yazısı gönderilir. Gelen talepler komisyonda incelenerek nihai satın alma adetleri ve bütçesi oluşturularak ihale edilir.